Actueel

11 juni 2014 Symposium Traumaregistratie: wat zeggen de data?

9 april 2014
11 juni 2014 Symposium Traumaregistratie: wat zeggen de data?
Uit de landelijke traumaregistratie (LTR) blijkt dat jaarlijks meer dan 75.000 ongevalpatiënten acuut worden opgenomen in het ziekenhuis. In 2012 deed 96% van de ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp mee aan deze registratie. Daarmee groeit de LTR naar een landelijk dekkend registratiesysteem. De 11 traumacentra vervullen hierbij een belangrijke coördinerende rol. De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in het implementeren van de registratie in de ziekenhuizen en het borgen van de infrastructuur. De basis staat. De tijd is rijp voor het benutten van de registratie. Daarom staat het symposium in het teken van de vraag: welke informatie levert de traumaregistratie?

Traumaregistratie: schat aan informatie

Tijdens het symposium wordt met recente landelijke cijfers, onder andere over de spreiding van de opvang van specifieke patiënten groepen, geïllustreerd hoe de traumaregistratie de discussie over de inrichting en de kwaliteit van de traumazorg kan ondersteunen. Voor het eerst worden hierbij gegevens getoond over 2012. Sprekers uit de verschillende traumaregio’s presenteren de resultaten van eigen onderzoek met traumaregistratie gegevens. Hierbij wordt ingegaan op de betekenis van de uitkomsten van het onderzoek voor het verbeteren van de kwaliteit van de registratie, zoals bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en volledigheid, alsook de betekenis van de resultaten voor de opvang en behandeling van ongevalpatiënten. Tenslotte komt, om de mogelijkheden van de registratie breed te belichten, ook vanuit bestuurlijk perspectief het nut van de traumaregistratie aan de orde.


Komt u ook?

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het symposium. Noteert u de datum alvast in uw agenda! Binnenkort ontvangt u het programma en de locatie, die centraal is gelegen in het land.


AANMELDEN


Vooraankondiging Symposium Traumaregistratie: wat zeggen de data?Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer