Actueel

Leidraad wijziging aanbod acute zorg

31 januari 2022
Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) publiceert de herziene Leidraad wijziging aanbod acute zorg.

Deze Leidraad beschrijft de te ondernemen taken en acties voor individuele zorgaanbieders en het ROAZ wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg.

De Leidraad is herzien in verband met de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en bijbehorende ministeriële regeling op 1 januari 2022. Met deze herziening komt de Leidraad uit 2019 te vervallen.

Voor de Leidraad kunt u op deze link klikken.


Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer