Actueel

Senior Beleidsadviseur/Onderzoeker Traumazorg (32/36 uur)

11 januari 2023
Wij hebben een vacature voor Senior Beleidsadviseur/Onderzoeker Traumazorg.
 
Jouw uitdaging
Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de vereniging van de elf regionale traumacentra. Deze door VWS aangewezen ziekenhuizen hebben de opdracht samen met zorgaanbieders in de regio zoals huisartsenposten, ambulancediensten en ziekenhuizen te werken aan een optimale acute (trauma)zorgketen. Doel is dat iedere patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plek wordt behandeld. 

De traumacentra hebben verschillende taken. Zo meten en evalueren zij de kwaliteit van de traumazorg met de landelijke traumaregistratie (LTR). Alle ziekenhuizen in Nederland nemen deel aan deze kwaliteitsregistratie, die jaarlijks ca. 80.000 ongevalspatiënten bevat. De registratie geeft zicht op de aard, omvang en ernst van de ongevalsproblematiek, alsook de kwaliteit en effectiviteit van het traumazorgsysteem. Op basis van inzichten uit deze registratie worden afspraken gemaakt om de traumazorg in Nederland te verbeteren. 

De traumacentra hebben daarnaast tot taak om een visitatiesystematiek in te richten en de rol van kenniscentrum te vervullen. Vier van de centra zorgen samen voor een landelijk dekkend netwerk van prehospitale medische zorgverlening via het Mobiel Medisch Team (MMT). Dit MMT wordt ingezet indien er in aanvulling op de reguliere ambulancezorg snel medisch-specialistische zorg nodig is.

Het bureau LNAZ ondersteunt de elf regionale acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken op het gebied van traumazorg, acute zorg en crisisbeheersing en OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen). Het bureau coördineert landelijke activiteiten en behartigt gezamenlijke belangen.

Voor de uitvoering van haar taken zoekt het bureau LNAZ een Senior Beleidsadviseur/Onderzoeker. Hij of zij werkt primair voor de traumazorg en de landelijke traumaregistratie.

De Senior Beleidsadviseur/Onderzoeker
 • Draagt zorg voor het mede opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van het traumazorgsysteem, bewaakt de voortgang en stimuleert draagvlak.
 • Organiseert het onderhoud en beheer en zorgt voor het verbeteren van de traumazorgregistratie met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 • Analyseert en controleert de data, draagt bij aan onderzoek en stelt rapportages op en schrijft mee aan wetenschappelijke publicaties.
 • Organiseert het traumazorgsymposium.
 • Bereidt overleggen voor, neemt deel aan project- en werkgroepen en/of coördineert deze.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen en levert een positieve bijdrage aan de beeldvorming van het LNAZ. Er is sprake van contacten en samenwerking met (internationale) collega’s.

Jouw werkomgeving
Het bureau LNAZ is gehuisvest in Zeist. Er is regelmatig overleg met de elf traumacentra en met externe partijen.


Jouw profiel
 • Een afgeronde academische opleiding, zo mogelijk gevolgd door een promotie, bijvoorbeeld in de geneeskunde/ gezondheidswetenschappen/epidemiologie/biomedische wetenschappen.
 • Kennis van en ervaring met toegepast wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg.
 • Kennis van ontwikkelingen in de zorg en de organisatie van de gezondheidszorg.
 • Sociaal vaardig en communicatief en in staat om partijen te verbinden.
 • Gedreven, flexibel en enthousiast.
 • Zelfstandig werkend.

Ons aanbod
 • Contract voor de duur van 1 jaar met de intentie tot vaste aanstelling.
 • Aanstelling van 32 of 36 uur.
 • Salaris volgens functie-indeling cao-ziekenhuizen in FWG 65.
 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen en tegemoetkoming reiskosten.

Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ, 088-6615142. CV en motivatiebrief kunnen worden gemaild naar secretariaatlnaz@lnaz.nl. Reageren kan tot 15 februari 2023.

Bij indiensttreding volgt een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer