Actueel

Traumazorg in beeld: unieke registratie toont voor het eerst omvang en uitkomsten Nederlandse Traumazorg

27 juni 2013
Traumazorg in beeld: unieke registratie toont voor het eerst omvang en uitkomsten Nederlandse Traumazorg
Voor het eerst is het mogelijk een gedetailleerd inzicht te geven in de opvang van klinische ongevalpatiënten in Nederland. Dit is mogelijk dankzij de landelijke traumaregistratie (LTR). De resultaten van vijf jaar landelijke traumaregistratie zijn op 26 juni gepresenteerd tijdens het symposium ‘Traumazorg in beeld’. Het eerste rapport hierover is overhandigd aan drs. Fred Krapels, plv directeur Curatieve Zorg van VWS. De landelijke registratie, waar inmiddels 90% van de Spoedeisende Hulpafdelingen aan deelneemt, zorgt voor transparantie en maakt onder meer zichtbaar dat traumazorg met ruim 72.000 klinische ongevalpatiënten in 2011, van wie 4.200 zeer ernstig gewond, omvangrijk is. De realisatie van de landelijke traumaregistratie en de inzichten in de traumazorg is een mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van de traumazorg.

Traumaregistratie voor kwaliteit van zorg

Bij de oprichting van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (voorheen Landelijke Vereniging voor Traumacentra) was de ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie een essentieel onderdeel in de samenwerking van de traumaregio’s. Ongevalpatiënten binnen de juiste tijd, op de juiste plaats de juiste behandeling bieden is van levensbelang. Het optimaliseren van de patiëntenzorg is alleen mogelijk wanneer inzicht bestaat in de patiëntenkenmerken, het proces en de uitkomsten van de verleende zorg. Met de landelijke traumaregistratie is het onder meer mogelijk te bekijken hoe snel de patiënt professionele hulp ontvangt, of de patiënt op de juiste plaats wordt behandeld en hoe de ziekenhuizen het qua uitkomst (mortaliteit) doen ten opzichte van de norm en elkaar. Met de analyses kunnen ziekenhuizen van elkaar leren, om uiteindelijk de kwaliteit van de traumazorg verder te optimaliseren. De landelijke traumaregistratie kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van zorg te onderzoeken en te verbeteren.


Symposium 26 juni 2013

Tijdens een goed bezocht symposium - door onder andere traumachirurgen, medisch managers van Regionale Ambulancevoorzieningen, VWS, zorgverzekeraars, IGZ, bestuurders en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen - zijn de resultaten van de LTR over de jaren 2007 – 2011 voor het eerst gepresenteerd door prof. dr.Loek Leenen, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de LTR en traumachirurg UMC Utrecht. Leenen: “De LTR geeft inzicht in kenmerken van de zorgvraag en biedt daarmee aanknopingspunten om de organisatie beter af te stemmen op de daadwerkelijke zorgbehoefte”. Leenen toonde in zijn presentatie dat de uitkomsten van de Nederlandse traumazorg net iets boven de internationale standaarden uitkomen. Dr. Leontien Sturms gaf uitleg over de wijze waarop de dataverzameling is georganiseerd.

Sprekers belichtten vanuit verschillende perspectieven de aanleiding, het belang en de noodzaak van de traumaregistratie. Dr. Jan Luitse, traumachirurg AMC presenteerde de ontstaansgeschiedenis van de LTR. Prof. dr. Breederveld, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) gaf zijn visie op registratie en het belang van uitkomstevaluaties voor kwaliteit van traumazorg. Prof. dr Bart Berden, voorzitter LNAZ belichtte de toekomstige mogelijkheden en gewenste richting van de LTR. Hij benadrukte het belang van het zorgvuldig en volledig registreren en het uitbreiden van de dataset in de nabije toekomst. Dat kan nog meer inzicht bieden in het proces en uitkomst van de zorgverlening voor de traumapatiënt en geeft ook de mogelijkheid om internationaal vergelijkingen te kunnen maken tussen sytemen van traumazorg. Na het in ontvangst nemen van de landelijke rapportage van de LTR over de jaren 2007 – 2011 zei drs. Fred Krapels van VWS dat Nederland trots mag zijn. “Dit is een unieke registratie in de wereld.”Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer