Actueel

Vacature Junior Beleidsadviseur Zorg (36 uur)

23 januari 2020

Jouw uitdaging
Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is een vereniging van elf regionale acute zorgnetwerken. Binnen elk netwerk is er één ziekenhuis aangewezen met de functie van traumacentrum. Deze ziekenhuizen hebben de opdracht samen met zorgaanbieders in de regio (bv. huisartsenposten, ambulancediensten en de regionale ziekenhuizen) te werken aan een optimale acute zorgketen. Doel is dat iedere patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plek wordt behandeld; ook bij rampen en crises.

Het bureau LNAZ ondersteunt de elf regionale acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken op het gebied van traumazorg, acute zorg en crisisbeheersing en OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen). Het bureau coördineert landelijke projecten en behartigt gezamenlijke belangen. Daarnaast ondersteunt het bureau de regionale zorgnetwerken bij de aanpak van Antibiotica Resistentie (ABR) in Nederland.

Voor de uitvoering van haar taken zoekt het bureau LNAZ een junior beleidsadviseur. Hij of zij werkt primair voor de beleidsterreinen traumazorg, specifiek de landelijke traumaregistratie (LTR) en de acute zorg.

De beleidsadviseur:

 • Draagt zorg voor het uitvoeren van (beleids)projecten voor traumazorg(registratie) en voor de acute zorg, bewaakt de voortgang, signaleert afwijkingen en stimuleert draagvlak.
 • Controleert en analyseert de data traumaregistratie en helpt bij het opstellen van rapportages.
 • Draagt mede zorg voor het onderhouden, beheren en verbeteren van de traumaregistratie.
 • Bereidt overleggen voor, neemt deel aan project- en werkgroepen en/of coördineert deze.
 • Maakt verslagen en stelt (beleids)notities, adviezen en rapportages op.
 • Onderhoudt contacten en levert een positieve bijdrage aan de beeldvorming van het LNAZ.

Jouw werkomgeving

Het bureau LNAZ is gehuisvest in Utrecht en er zijn 7 medewerkers werkzaam. Er is regelmatig overleg met de elf regionale acute zorgnetwerken en met externe partijen.


Jouw profiel

 • Een afgeronde academische opleiding.
 • Een jaar (relevante) werkervaring.
 • Affiniteit met data en cijfermatige analyse.
 • Zelfstandig en nauwkeurig werkend.
 • Analytisch vermogen.
 • Gedrevenheid, flexibiliteit en enthousiasme.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod

 • Contract voor de duur van 1 jaar met de intentie tot verlenging.
 • Aanstelling van 36 uur.
 • Salaris volgens functie-indeling cao ziekenhuizen in FWG 55. Het bruto maandsalaris voor deze functie ligt afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2.798 en € 4.111 bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen en tegemoetkoming reiskosten.

  Informatie en sollicitatie

  Neem voor meer informatie contact op met Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ, 030 - 210 62 70.

  CV en motivatiebrief kunnen worden gemaild naar secretariaatlnaz@lnaz.nl. Reageren kan tot 1 maart 2020.


  Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer