Actueel

Zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises met Kwaliteitskader

8 maart 2013
Zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises met Kwaliteitskader
Voorbereiding op rampen en crises staat in alle sectoren volop in de belangstelling. Ook in de zorgsector. Maar hoe kunnen zorgorganisaties beoordelen of zij voldoende zijn voorbereid om in dergelijke situaties patiënten de juiste zorg te bieden? Het antwoord daarop wordt gegeven in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO ‘De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises’ dat op 7 maart 2013 is gepresenteerd en overhandigd aan prof. dr. Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid van VWS.

In het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is voor het eerst voor de zorgsector bijeengebracht welke prestaties en normen minimaal gelden bij de voorbereiding op continuïteit van zorg tijdens crisissituaties. Het voldoen aan deze prestaties en normen uit het kader geeft zorginstellingen aantoonbaar inzicht in de mate van hun voorbereiding. Bij het opstellen van het kader is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en handreikingen binnen de zorgsector. Deze worden al toegepast en als effectief beschouwd. Naast de beschrijving van normen bevat het kader twee praktische instrumenten waarmee organisaties zelf kunnen toetsen in welke mate zij adequaat zijn voorbereid. Dit is een smart checklist om zelf een audit uit te kunnen voeren binnen de zorginstelling en de stand van zaken in de voorbereiding te beoordelen. Voor uitgebreidere beoordeling is er een visitatiemodel ontwikkeld voor intercollegiale toetsing. Het kwaliteitskader is voor en door het veld ontwikkeld. Het kader en bijbehorende instrumenten zijn goed bruikbaar bij het in kaart brengen van verbeterpunten, bespreekbaar maken en verbeteren van de voorbereiding op rampen en crises in zorginstellingen.


Symposium 7 maart 2013

Tijdens een goed bezocht symposium op 7 maart 2013 is het kwaliteitskader voor het eerst gepresenteerd aan de zorgsector. Sprekers belichtten vanuit verschillende invalshoeken hun wijze van voorbereiding op crisissituaties. Rob de Wijk gaf in zijn inleiding antwoord op de vraag of Nederland is voorbereid op rampen en crises. Met de presentaties van Wim Fabries van NS Reizigers en Willemijn Broerse-Rienks van Amsterdam Airport Schiphol werd een uitstapje gemaakt naar organisaties buiten de zorgsector. Zij gaven inzicht in de wijze waarop hun organisaties zich prepareren op crisissituaties. Na de pauze presenteerde Marco Zannoni van COT twaalf uitdagingen waar bestuurders aandacht voor moeten hebben om het verschil te maken in een crisissituatie. Daarna kwamen het kwaliteitskader en de praktische instrumenten – zelfevaluatie en intercollegiale visitatie – inhoudelijk aan bod. Deze en andere hulpmiddelen zijn vanaf 14 maart online toegankelijk via de vernieuwde OTO Toolkit. Belangstellenden kunnen zich al wel registreren en de toolkit verkennen.


Overhandiging Kwaliteitskader aan VWS

Het Kwaliteitskader werd samen met de instrumenten door prof. dr. Miša Džoljić , voorzitter van de landelijke OTO Stuurgroep overhandigd aan Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid van VWS. Zij was samen met de Inspectie enthousiast over de gekozen aanpak en drukte iedereen op het hart om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, zodat we eind 2014 kunnen zien of de zorgsector zich daadwerkelijk aantoonbaar heeft voorbereid op rampen en crises. Het symposium vormde daarmee het startmoment van de landelijke implementatie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. Hélène Bergs, landelijk projectleider OTO bij het LNAZ, leidt de implemenatie in samenwerking met het OTO Platform.


Terugblik Symposium Kwaliteitskader


In 2008 ondertekenden VWS, NVZ, NFU, GGD NL, AZN, GHOR NL, VHN en LNAZ het OTO-convenant, waarin de partijen hebben afgesproken om zich gezamenlijk in te spannen om de zorgsector door middel van opleiden, trainen en oefenen (OTO) beter voor te bereiden op hun taak en rol bij crises en rampen, en de samenwerking hierbij.bron: fotografie Aad van Vliet, Utrecht

Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer