Trauma

Traumaregistratie voor kwaliteit van zorg

Bij de oprichting van het LNAZ was de ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie een essentieel onderdeel in de samenwerking van de traumaregio’s. Ongevalpatiënten binnen de juiste tijd, op de juiste plaats de juiste behandeling bieden, is van levensbelang.


Van elkaar leren

Het optimaliseren van de patiëntenzorg is alleen mogelijk wanneer inzicht bestaat in de patiëntenkenmerken, het proces en de uitkomsten van de verleende zorg. Met de landelijke traumaregistratie is het onder meer mogelijk te bekijken hoe snel de patiënt professionele hulp ontvangt, of de patiënt op de juiste plaats wordt behandeld en hoe de ziekenhuizen het qua uitkomst (mortaliteit) doen ten opzichte van de norm en van elkaar. Met de analyses kunnen ziekenhuizen van elkaar leren, om uiteindelijk de kwaliteit van de traumazorg verder te optimaliseren. De landelijke traumaregistratie kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van zorg te onderzoeken en te verbeteren.


Traumazorg omvangrijk

De landelijke registratie, waar inmiddels 98% van de Spoedeisende Hulpafdelingen aan deelneemt, zorgt voor transparantie. Zo is nu onder meer zichtbaar dat traumazorg met ruim 79.000 klinische ongevalpatiënten in 2013, van wie 5.300 zeer ernstig gewond, omvangrijk is. De realisatie van de landelijke traumaregistratie en de inzichten in de traumazorg is een mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van de traumazorg.


colofon     |     disclaimer