nieuws

20-8-2020
Het Europees georiënteerde tijdschrift...
10-7-2020
Op 13 november 2020 zou het Congres Opgeschaalde...
30-6-2020
LNAZ: flexibele uitbreiding tot 1.700 covid-ic-bedden...

Gezamenlijk acute zorgketens vormgeven

Binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg werken acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij opgeschaalde zorg bij rampen en crises.


Het bureau LNAZ ondersteunt de acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken, coördineert landelijke projecten en behartigt hun gezamenlijke belangen. Voor beleidsmakers en andere betrokkenen bij de acute zorgketens en traumazorg is het LNAZ een aanspreekpunt.

colofon     |     disclaimer