Acute zorg

Samenwerking is van levensbelang

Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft. Een ROAZ maakt afspraken om de acute zorg in de regio's goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Dit alles volgens de geldende normen voor bereikbaarheid van acute zorg.
Er zijn elf Regionaal Overleg Acute Zorgketens in Nederland. Ketenpartners in acute zorg zoals ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD zijn hierbinnen met elkaar verbonden.


Belang van de patiënt
Het is van levensbelang dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste medische zorg op de juiste plaats krijgt. Goede samenwerking tussen de ketenpartners dient het belang van de patiënt. Om deze samenwerking goed te laten verlopen, moet duidelijk zijn wie voor welk onderdeel van de acute zorgketen verantwoordelijk is.


Goed geolied systeem
De ketenpartners werken binnen het ROAZ samen aan verbetertrajecten om acute zorgketens verder te stroomlijnen tot een geoliede acute zorgketen van huisartsenposten en ambulancediensten. Zo draagt het ROAZ bij aan continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van acute zorg. Het traumazorgnetwerk vervult hierbij een voorbeeldfunctie voor andere netwerken in de acute zorg.


 


colofon     |     disclaimer