LNAZ

Organisatie

Organisatie

Het LNAZ is een netwerkorganisatie van de tien acute zorgnetwerken. De onderlinge samenwerking en beleidsafstemming tussen de acute zorgnetwerken binnen het netwerk vindt plaats door 'ondersteuning’ van een bureau.


Deze organisatievorm brengt met zich mee dat er enkele structurele commissies, adviesorganen en kennisplatforms zijn ingericht. Professionals van de traumacentra en de acute zorgnetwerken leveren een bijdrage aan LNAZ-activiteiten op basis van hun expertise en betrokkenheid. Het LNAZ hecht veel waarde aan deze betrokkenheid en inbreng.


Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het besluitvormend orgaan van het LNAZ. Leden zijn afgevaardigden van de elf raden van bestuur van de ziekenhuizen met een traumacentrum(functie), veelal de voorzitters van de elf ROAZ-en.


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit twee bestuurders van de elf ziekenhuizen:

  • Voorzitter: prof. dr. Mark Kramer, lid raad van bestuur van Amsterdam UMC.
  • Vicevoorzitter: dr. Ina Kuper, lid raad van bestuur van Isala in Zwolle.

Hoofd bureau LNAZ, drs. Arold Reusken, ondersteunt het dagelijks bestuur.


Managersoverleg

Het managersoverleg bestaat uit de managers van de elf traumacentra/acute zorgnetwerken en hoofd bureau LNAZ. 

 

colofon     |     disclaimer