Trauma

Over Trauma

Traumazorg is een breed begrip.

Het houdt in dat een ongevalslachtoffer met spoed wordt opgevangen en medische hulp krijgt. De behandeling varieert van het hechten van een snijwond tot de zorg voor ernstig gewonden. Hoe het slachtoffer gewond is geraakt, speelt daarbij geen rol. Een verkeersongeluk kan de oorzaak zijn, maar bijvoorbeeld ook blootstelling aan straling of chemische stoffen.


Elf regionale traumacentra
Traumazorg vraagt om 24-uurs beschikbaarheid van een groot aantal zorgaanbieders. Elf Nederlandse ziekenhuizen zijn aangewezen als traumacentrum. Deze traumacentra zijn een belangrijk platform voor de coördinatie van acute zorgketens in hun regio. Een stevige traumazorgketen leidt tot een betere kwaliteit van opvang en behandeling van en de zorg voor traumapatiënten.


Solide samenwerkingsverbanden
De regionale traumacentra werken aan een sterke zorgketen voor ongevalslachtoffers. Ze werken samen met hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij de acute zorg: huisartsen en huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen (RAV), spoedeisende hulp afdelingen, afdelingen van ziekenhuizen, mobiele medische teams. De kwaliteit van de acute zorgverlening hangt af van de kwaliteit van de individuele schakels en een goede afstemming tussen de schakels in deze keten. Alleen dan ontstaat een solide samenwerkingsverband tussen ketenpartners met heldere communicatielijnen voor een optimale patiëntenzorg.


Visiedocument traumazorg in Nederland


colofon     |     disclaimer