Actueel

Aanleveren beschermingsmiddelen COVID-19

17 maart 2020
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) Coronapatiënten. Om de situatie zo goed mogelijk te kunnen beheersen is er een landelijke aanpak vastgesteld. Deze treft u aan in dit bericht. Zorgverleners verwijzen wij graag naar lijst van regionale coördinatoren via: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/inventarisatie-en-herverdeling-pbm/


Wilt u beschermingsmiddelen doneren? Kijk hier hoe u contact opneemt met het Rode Kruis of mail naar beschermingsmiddelen@rodekruis.nl


Officiële landelijke lijn inkoop, herverdeling, distributie beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten van zijn

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten. Deafgelopen periode is er door kleine leveranties en de hulp onderling de ergste nood opgevangen, maar dat is niet genoeg. De situatie is nijpend. Om de situatie zo goed mogelijk te kunnen beheersen is er een landelijke aanpak vastgesteld. Hieronder vindt u deze aanpak. Iedereen moet deze aanpak volgen voor onbepaalde tijd.


Structuur
Vanaf heden zal de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg centraal worden ingekocht, (her)verdeeld en gedistribueerd.
Het gaat om de volgende producten:
• Ffp2 maskers
• Schorten
• Handschoenen
• Beschermingsbrillen


Daarnaast gaat het inmiddels ook om:
• FFP1 en 3 maskers
• Chirurgische maskers
• Desinfectantia
• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
• Beademingsapparatuur


Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste strategie is.


Inzicht in tekorten en distributie
• Binnen de ROAZ-structuur werken GGD’en en ROAZ samen om de distributie voor bovenstaande hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen.
• Hiervoor zijn regionaal 12 coördinatoren (er zijn 11 ROAZ regio’s + 1 voor het Caribisch gebied) aangewezen. Voor de namen en contactgegevens, zie onderaan dit bericht.
• Dit zijn de contactpunten voor alle partijen die zijn aangesloten bij de reguliere ROAZ-structuur.
• Andere zorgaanbieders die te maken hebben met acute problemen (zoals een besmette patiënt en geen persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten zich ook melden bij deze regionale coördinatoren.
• Naast de distributie brengen deze coördinatoren voor hun regio in kaart welke behoefte er is en geven dit door aan het landelijke inkoopteam, dus ook in acute situaties.


Landelijk overzicht over de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) ligt bij het PBM team van GGDGHOR Nederland. Zij bepalen ook hoe de beschikbare middelen landelijk verdeeld worden op basis van de behoefte / tekorten in de verschillende regio’s.
• De regionale coördinatoren worden vanuit de centrale aansturing geïnformeerd over de te verwachten aanvoer.
• Contacten met zorgverleners gaan in principe via de regionale coördinatoren.


Inkoop
• De inkoop van bovenstaande producten wordt uitgevoerd door een centraal team van inkopers van ziekenhuizen. Deze zijn al begonnen met de sourcing.
• De centrale inkoopteams hebben de bevoegdheid om deals te sluiten voor geheel Nederland en ook om goederenstromen van bestaande leveranciers om te leiden naar het centrale voorraadpunt, van waaruit dan verdeling over Nederland plaats vindt.
• Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten.
• De leveranciers worden hier door hun koepels van op de hoogte gebracht.
• Alle aanbiedingen die de regionaal coördinatoren, GGD/GHOR Nederland en het ministerie van VWS ontvangen, worden doorgestuurd naar het inkoopteam. Zij bekijken de aanbiedingen op betrouwbaarheid en handelen de verdere aankoop af.
• Het ministerie van VWS ondersteunt het inkoopteam bijvoorbeeld als het gaat om contacten met ambassades in Nederland en het buitenland en voorfinanciering.
• Contacten met leveranciers gaan via het inkoopteam. Het emailadres is:
middelencorona@nfu.nl.
De koepels van zorginstellingen en fabrikanten moeten hun leden informeren over het centrale inkoopteam. Daarnaast moeten fabrikanten het centrale inkoopteam informeren over hun aanleverprogramma van bovengenoemde producten.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer