Actueel

Arold Reusken hoofd bureau LNAZ

29 september 2014
Arold Reusken hoofd bureau LNAZ
Arold Reusken is 29 september gestart als nieuwe algemeen secretaris/hoofd bureau LNAZ. Hiermee volgt hij Renate Verheul op die 1 september het LNAZ heeft verlaten.

Arold Reusken, econoom, was werkzaam als manager bedrijfsvoering in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Arold heeft hiermee veel expertise ontwikkeld op verschillende facetten van de inhoud en bedrijfskundige organisatie van de gezondheidszorg, waaronder acute zorg en traumazorg.

In zijn functie was Arold als een van de elf leden nauw betrokken bij de groei van het LNAZ. Hierdoor heeft hij een uitstekende kennis van de dynamiek in de acute zorgsector, alsmede de dossiers binnen de vereniging. Vanaf 2007 is Arold ook voorzitter van de bestuurscommissie Landelijke Traumaregistratie (LTR) en heeft zich vanuit deze rol ingezet voor de inhaalslag die is gemaakt met de LTR.


Samen met acute zorgnetwerken, ketenpartners en professionals werkt het Landelijk Netwerk Acute Zorg aan optimale toegankelijkheid van acute zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij rampen en crises.

De vereniging ondersteunt de acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken en ontwikkeling van beleid, coördineert landelijke projecten en behartigt hun gezamenlijke belangen.

Het LNAZ komt voort uit de Landelijke Vereniging van Traumacentra. De afgelopen jaren kende de vereniging een uitbreiding van haar scope van traumazorg naar acute zorg en opgeschaalde zorg. Bij deze ontwikkeling speelde de huidige secretaris een vitale rol.


In de huidige dynamiek van de acute zorg zal Arold zich samen met de leden van het LNAZ en de medewerkers van het bureau LNAZ inzetten om de inhoudelijke beleidsterreinen - traumazorg, acute zorg en opgeschaalde zorg - verder vorm te geven en voor het voetlicht te brengen.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer