Actueel

Bouw nieuw dataplatform Landelijke Traumaregistratie gestart

17 november 2022


In opdracht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) realiseert DHD samen met de afdeling Advanced Data Management (ADM) van het LUMC een toekomstbestendig dataplatform voor de Landelijke Traumaregistratie (LTR). De partijen werken hierbij nauw samen met onder andere regiomanagers en datamanagers uit de ziekenhuizen.   

 

Veelzijdig dataplatform

Met ingang van 1 juli 2022 is de LTR expliciet opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waardoor gebruik kan worden gemaakt van het Burgerservicenummer (BSN). Binnen het nieuwe dataplatform wordt het mogelijk om het BSN op een veilige manier gepseudonimiseerd aan te leveren. Op basis van het gepseudonimiseerde BSN kunnen patiënten door de zorgketen heen worden gevolgd.


Bij de oplevering van het dataplatform (naar verwachting eind maart 2023) zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar voor ziekenhuizen en gebruikers:

  • Batchaanlevering van data vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem (zis) naar het dataplatform via een Privacy Verzend Module
  • Gebruiksvriendelijke invoerschermen voor handmatige aanvulling en aanpassing van gegevens (voor ziekenhuizen die niet volledig geautomatiseerd kunnen aanleveren)
  • Automatische validatie van gegevens
  • Automatische berekening/afleiding van aanvullende variabelen op basis van de aangeleverde gegevens
  • Een dashboard waarmee de datakwaliteit en voortgang van de aanleveringen op ziekenhuisniveau kunnen worden gemonitord
  • Een dashboard voor inzage in de gegevens op drie niveaus: eigen ziekenhuis, regio en landelijk

Daarnaast zorgen DHD en ADM voor de migratie van historische data. Tevens regelt DHD de doorlevering van data aan ADM voor onderzoeksdoeleinden (vijf keer per jaar) en de export van indicatoren voor de Transparantiekalender naar OmniQ. ADM stelt een onderzoeksomgeving en een online catalogus met een ‘Data Access Request’ functionaliteit ter beschikking en biedt ondersteuning bij onderzoeksvraagstukken.


Hergebruik bestaande elementen

DHD bouwt het dataplatform binnen de infrastructuur van de DHD-Datahub. Bij het inrichten van de dataverwerkingsstraat en het bouwen van alle functionaliteiten wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande bouwstenen uit andere aangesloten (kwaliteits)registraties.

 

Continue afstemming

Gedurende het proces hanteert DHD een Agile-werkwijze. Dit betekent dat wordt gewerkt met een vastgestelde backlog (werklijst) van werkzaamheden, maar dat tussentijds wijzigingen kunnen ontstaan in inhoud, planning en prioritering vanwege nieuwe inzichten en voorkeuren. Binnen dit proces stemt DHD intensief af met het LNAZ en ADM, waarbij ook frequent wordt afgestemd met de regiomanagers, datamanagers, registratiemedewerkers en traumachirurgen. Zij worden daarnaast betrokken bij test- en reviewwerkzaamheden.


Op korte termijn krijgen de ziekenhuizen met een spoedeisende hulp in iedere regio de gelegenheid om bijgepraat te worden door DHD over deze ontwikkelingen (georganiseerd via de traumacentra/netwerken acute zorg). Op deze manier is iedereen tijdig op de hoogte van veranderingen en kan men meepraten over ontwikkelingen.

 

Over de Landelijke Traumaregistratie

In Nederland zijn elf ziekenhuizen door het ministerie van VWS aangewezen en erkend als traumacentrum. Deze traumacentra zijn verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg en hebben gezamenlijk de Landelijke Traumaregistratie (LTR) ontwikkeld. De LTR bestaat vanaf 2007 en heeft als doel het verzamelen en vastleggen van gegevens op landelijk niveau voor beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en bevordering van de traumazorg en het, onder voorwaarden, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De LTR-data zijn afkomstig uit 84 ziekenhuizen met een SEH, 25 ambulancediensten (RAV’s) en 4 mobiele medische teams (MMT’s) verdeeld over 11 regio’s in Nederland.  Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer