Actueel

Co÷rdinatie- en opschalingsplan COVID-19 geactualiseerd

11 januari 2023
Het Coördinatie- en opschalingsplan COVID-19 is geactualiseerd en deze week formeel aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit plan is een herziene versie - met geringe aanpassingen - van het eerdere opschalingsplan van oktober 2021. Dit plan richt zich op het opvangen van een eventuele covidpandemie in 2023.

Wederom beschrijft het plan welke besluiten en maatregelen bij oplopende druk genomen kunnen worden om de druk op de zorg zo goed mogelijk op te vangen. Het plan is allereerst bedoeld om de opvang van covidpatiënten in de ziekenhuizen te faciliteren maar beschrijft tevens op hoofdlijnen hoe samenwerking in de zorgketen tussen huisartsen, ambulancediensten, de verpleging, verzorging, thuiszorg en ziekenhuizen kan bijdragen aan de zorg voor covidpatiënten. Het plan is dan ook opgesteld door het LNAZ in nauwe samenwerking en in afstemming met betrokken partijen. Het plan is vastgesteld door de voorzitters van de 11 ROAZ-zorgregio’s, verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).  

Klik hier om naar het Coördinatie- en opschalingsplan COVID-19 te gaan.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer