Actueel

COVID-vaccinatie zorgmedewerkers acute zorg start woensdag 6 januari

4 januari 2021
De vaccinatie tegen COVID-19 gaat aanstaande woensdag 6 januari van start voor een selecte groep zorgmedewerkers in de acute zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft na een oproep vanuit de ziekenhuizen 30.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld. De vaccins zijn bedoeld voor medewerkers die directe patiëntenzorg verlenen op de IC, de SEH, de COVID-afdeling, de ambulance en de COVID-helikopter.

Gezien de landelijke schaarste aan vaccins kunnen niet alle medewerkers op de IC, SEH, COVID-afdeling, ambulance en helikopter in de eerste ronde worden gevaccineerd. Voorlopig gaat het om de zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg verlenen en bij wie uitval door ziekte directe gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit. Dat zijn voornamelijk verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op de genoemde afdelingen. Zij ontvangen op korte termijn een uitnodiging.

Voor de verdeling en distributie van de vaccins naar de ziekenhuizen zijn de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ-en) in Nederland verantwoordelijk. Zij zorgen ervoor dat de beschikbare vaccins worden verdeeld over de ziekenhuizen en priklocaties in hun regio, zodat de zorgmedewerkers dichtbij gevaccineerd kunnen worden. In de ziekenhuizen kan er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande faciliteiten en structuren, zoals poliklinieken. De vaccins worden gegeven door professionals die hiertoe bevoegd zijn.

De zorgmedewerkers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat een hoge bescherming van 95% na twee inentingen biedt tegen het virus. Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid.
___________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting van het Erasmus MC:

  • 010 - 703 32 89 en/of pers.lcps@erasmusmc.nl
  • Buiten kantoortijden: 010 - 704 0 704


Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer