Actueel

Daling aantal COVID-patiŽnten: LNAZ schaalt af naar 1.350 IC-bedden en terug naar fase 2B

28 mei 2021
Afgelopen week heeft het LNAZ de voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) verzocht af te schalen naar een landelijke capaciteit van 1.350 IC-bedden. Tevens heeft het LNAZ de minister van Medische Zorg en Sport gevraagd fase 2D in te trekken volgens het Opschalingsplan COVID19 van het LNAZ. Op 26 mei heeft minister Tamara van Ark gehoor gegeven aan dit verzoek, waarmee er teruggegrepen wordt op fase 2B van het Opschalingsplan COVID19. Fase 2B past bij het huidige aantal landelijk benodigde IC-bedden. Door deze ontwikkelingen ontstaat er in de Nederlandse ziekenhuizen voorzichtig aan meer ruimte voor de reguliere zorg naast de (semi-)acute zorg en specifieke zorg voor COVID-patiënten.

Reden van de afschaling naar landelijk 1.350 IC-bedden per 25 mei, is de afname van het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Het aantal COVID-patiënten op de IC (Intensive Care) is gedaald van 738 op 12 mei, naar 637 op 19 mei tot 521 vandaag, 28 mei. Het aantal COVID-patiënten in de kliniek (verpleegafdelingen) is in dezelfde periode gedaald van 1.607  naar 1.365 tot 919 vandaag. De prognose is dat het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen de komende tijd nog verder zal dalen. Deze prognose is mede gebaseerd op het feit dat een steeds groter deel van de bevolking is gevaccineerd.

Regionale en landelijke patiëntenspreiding
De ziekenhuizen in alle ROAZ-regio’s leveren hun bijdrage in de opvang van de COVID-patiënten op de IC en in de kliniek op basis van een vastgestelde ‘fair share’. Dit stelt de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en) en het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in staat om patiënten met COVID regionaal en landelijk te spreiden. Daarmee zorgen zij samen voor een gelijke toegang tot ziekenhuiszorg in alle regio’s.

Eerdere afschaling van IC-bedden
De landelijke afschaling naar 1.350 IC-bedden per 25 mei volgt op de eerdere afschaling naar 1.450 IC-bedden per 14 mei. Gezien het toenmalige aantal COVID-patiënten op de IC, de dalende instroom van COVID-patiënten en de wens om de druk op het extra inzetten van personeel waar mogelijk te beperken, brachten de ROAZ-voorzitters per vrijdag 14 mei de opschaling terug van 1.550 naar 1.450 IC-bedden.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer