Actueel

Handreiking Informatiebouwstenen voor het opstellen van het basis ROAZ-beeld

28 maart 2023
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn ambitieuze doelen gesteld voor de acute zorg in Nederland. Een afspraak in het IZA is dat alle ROAZ-regio’s een ROAZ-beeld uitwerken en vervolgens een ROAZ-plan.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn ambitieuze doelen gesteld voor de acute zorg in Nederland. Een afspraak in het IZA is dat alle ROAZ-regio’s een ROAZ-beeld uitwerken en vervolgens een ROAZ-plan. De eerste mijlpaal in dit traject werd bereikt in het Bestuurlijk Overleg IZA eind december 2022. Het Bestuurlijk Overleg stelde toen de landelijke set van criteria vast voor het opstellen van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan. Deze landelijke set van criteria is opgesteld met alle betrokken partijen. Met de publicatie van het document Informatiebouwstenen basis ROAZ-beeld zetten we een vervolgstap in de gezamenlijke route naar ROAZ-plannen. De Handreiking Informatiebouwstenen is samen met het hulpmiddel Opzet ROAZ-beeld door LNAZ en ZN gedeeld met alle partners aan de landelijke IZA Thematafel samenwerking in de acute zorg.

 

Sinds najaar 2022 hebben het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met grote betrokkenheid vanuit alle 10 regionale ROAZ-netwerkbureaus en in afstemming met RIVM, NZa, RegioPlus, Capaciteitsorgaan en het ministerie van VWS gewerkt aan een handvat voor de ROAZ-regio’s. De Handreiking Informatiebouwstenenis een hulpmiddel voor de regio’s. Hierin zijn de landelijk vastgestelde criteria inhoudelijk uitgewerkt naar landelijk beschikbare databronnen. Er zijn afspraken gemaakt met het RIVM, de NZa, Regioplus en het Capaciteitsorgaan over beschikbare databronnen en datalevering aan de regio’s en de landelijke ontsluiting van de data.  In de regio’s wordt het gezamenlijke proces van het opstellen van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan door de ROAZ-voorzitter en de marktleider zorgverzekeraar(s) vormgegeven. Het RIVM faciliteert alle de ROAZ-regio’s sinds februari met de gefaseerde aanlevering van databestanden, ook van de andere partijen. De regio’s zijn aan de slag met het opstellen van het eerste ROAZ-beeld, dat eind Q2 2023 klaar moet zijn. Het RIVM draagt daarnaast zorg voor publicatie van de openbare databestanden op data.rivm.nl en Regiobeeld.nl. Het is aan de ROAZ-regio om minimaal deze data op te nemen in het ROAZ-beeld. Dit is echter nog niet voldoende om te voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria; regionale verrijking met regionale informatie (kwantitatief en kwalitatief) is dan ook nodig.

 

De ROAZ-beelden worden na afronding gepubliceerd op de website Juiste Zorg op de Juiste PlekTerug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer