Actueel

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO uitgebreid met specifieke normen voor ambulancezorg en huisartsenzorg

8 april 2014
Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO uitgebreid met specifieke normen voor ambulancezorg en huisartsenzorg
Vorig jaar is het landelijk Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: ‘De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises’ geïntroduceerd. Het kader geeft antwoord op de vraag wat een instelling minimaal geregeld moet hebben om voorbereid te zijn op rampen en crises. In het kader zijn generieke normen voor de zorgsector en aanvullende specifieke normen voor de sectoren Ziekenhuizen en GGD’en opgenomen. Inmiddels zijn ook voor de huisartsenzorg en de ambulancezorg specifieke normen ontwikkeld en toegevoegd aan het kwaliteitskader. Het addendum is aangeboden aan beide sectoren.

Toelichting op de specifieke normen voor de ambulancezorg

De ambulancezorg heeft een aantal sectorspecifieke aandachtspunten bij een ramp of crisis. Daarom zijn er aanvullende normen opgesteld, specifiek voor deze sector. Met het project ´RAV´s voorbereid´ geeft Ambulancezorg Nederland momenteel een stevige impuls aan de preparatie van RAV’s op rampen en crises. Door dit project kunnen RAV’s in de loop van 2015 voldoen aan de specifieke normen voor de ambulancezorg.


Toelichting op de specifieke normen voor de huisartsenzorg

De specifieke normen voor de huisartsenzorg hebben in feite meer het karakter van een uitleg van de generieke normen. De rol van huisartsenposten bij een crisis is een andere dan die van de sectoren zoals de ziekenhuizen en GGD’en. Huisartsenposten hebben in een opgeschaalde situatie, zoals voor de gehele huisartsenzorg geldt, voornamelijk een rol bij grootschalige infectieziektenbestrijding. Deze rol behoort tot de reguliere taak. Voor de huisartsenzorg is een model-HuisartsenRampenOpvangplan (HaROP) opgesteld. Op basis van het model hebben in 2012 alle huisartsenposten HaROP’s ontwikkeld en afspraken met de GHOR gemaakt. Het model-HaROP vormt samen met het Kwaliteitskader voor LHV en InEen de basis voor de afspraken waaraan huisartsen en huisartsenposten mogen worden gehouden voor wat betreft hun crisisorganisatie en OTO-activiteiten. De rol van de huisartsenposten en de toepassing van het HaROP maakt dat niet alle generieke normen in het Kwaliteitskader één op één van toepassing zijn. Dit heeft geleid tot een leeswijzer bij een aantal generieke normen, die daarmee specifiek worden uitgelegd voor huisartsenposten. De overige prestaties en normen die staan in hoofdstuk 2 van het Kwaliteitskader blijven onveranderd van toepassing voor de huisartsenposten.


Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding op crisissituaties is een verantwoordelijkheid van elke zorginstelling. Het addendum op het Kwaliteitskader en de bijbehorende instrumenten bieden daarbij ondersteuning om aantoonbaar voorbereid te zijn op rampen en crises. Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer