Actueel

LNAZ biedt Kwaliteitskader Spoedzorgketen aan

1 februari 2018
Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door het LNAZ namens veldpartijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) in januari 2018 aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

Het doel van dit kader is de kwaliteit in de spoedzorgketen verder te verbeteren. Het kwaliteitskader richt zich op de acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het beschrijft bestaande landelijke normen en richtlijnen, nieuwe normen en doet aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen bevorderen.

De inhoud van het kwaliteitskader heeft de instemming van de elf partijen, met de vermelding dat Zorgverzekeraars Nederland nog een doorrekening wenst van het kader voordat zij besluit over accordering. De overige partijen hebben aangegeven dat zij een budget impact analyse wensen op een viertal nieuwe normen, voorafgaand aan de implementatie ervan. Het doel van deze budget impact analyse is het in kaart brengen van de financiële en organisatorische consequenties. De FMS heeft aangegeven vooralsnog geen akkoord te kunnen geven op drie voorgestelde normen.

De zogenaamde tripartiete formalisering (formalisering door verzekeraars, patiëntenorganisatie en zorgaanbieders) laat daarmee nog even op zich wachten. Dit laat onverlet dat partijen nu al (in regionaal verband) invulling kunnen geven aan veel van de in het kwaliteitskader opgenomen normen en aanbevelingen.


Klik hier voor het Kwaliteitskader SpoedzorgketenTerug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer