Actueel

LNAZ laat ondergrens voor minimale IC-capaciteit los

14 juni 2021
Afgelopen woensdag zijn de voorzitters van de ROAZ bijeengeweest om de eerdere afspraken over ziekenhuiscapaciteit en patiëntverplaatsingen te heroverwegen. De uitkomst daarvan is dat vanwege de sterke en aanhoudende daling van de COVID-druk op de ziekenhuizen, de huidige landelijke sturing op IC-capaciteit per 14 juni wordt losgelaten.

Dit betekent dat elk Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) de IC-capaciteit voor COVID en non-COVID-zorg in de eigen regio bepaalt. Het LNAZ stelt daarbij de voorwaarde dat er in iedere regio voldoende capaciteit voor COVID-patiënten beschikbaar blijft volgens de 'fair share'. Daarmee dragen de regio’s bij aan een evenwichtige verdeling van de COVID-druk over het land.

Gelet op de dalende druk, zullen COVID-patiënten nog maar beperkt worden verplaatst tussen de ziekenhuizen. De regionale en landelijke coördinatiecentra voor patiëntenspreiding (RCSP en LCPS) zijn vanaf 14 juni daarom alleen nog doordeweeks actief voor patiëntverplaatsingen. Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer