Actueel

LTR: inzichten uit data toepassen

7 december 2015
LTR: inzichten uit data toepassen
Op 2 december vond een geslaagd symposium plaats over de Landelijk Traumaregistratie (LTR) met als thema: ‘de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats’. Tijdens het symposium zijn de regionale LTR rapportages over 2010 - 2014 uitgereikt. Het landelijk rapport is formeel aangeboden aan VWS.

Terugblik symposium

Tijdens het symposium is gesproken over het zorglandschap, de traumazorgketen en verkregen inzichten uit de traumaregistratie. Hierbij is ingezoomd op de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de traumazorg, de indicatoren voor multitrauma en heupfracturen van Zorginstituut Nederland en de rol van de LTR als meetinstrument hierbij. Daarnaast ging aandacht uit naar de concentratie van de behandeling van multitrauma patiënten in de traumacentra, de belangrijke rol van de ambulancediensten om de ernstig gewonde patiënt op straat te herkennen. Daarbij werd het belang van verdere kennisuitwisseling en samenwerking tussen de ambulancediensten en de ziekenhuizen aangestipt om ervoor zorg te dragen dat de (trauma)patiënt op de juiste plaats de juist zorg ontvangt.

Verder is stilgestaan bij de grote omvang van ouderen in de LTR en specifiek de grote groep ouderen met een heupfractuur. Ook zijn de gevolgen voor de patiënt en maatschappelijke kosten en de (beperkte) mogelijkheid van preventie besproken. Tenslotte is uitgebreid aandacht besteed aan het meten en rapporteren over de kwaliteit van de traumazorg in termen van verwachte en daadwerkelijke overleving.


Ruim 100 deelnemers waren aanwezig bij het symposium, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle traumacentra alsook ambulancediensten, traumachirurgen van niet traumacentra, onderzoekers en externe partijen zoals zorgverzekeraars, RIVM, NICTIZ, Veiligheid.NL, het Zorginstituut en VWS.


LTR rapport 2014: nieuwe items en transparantie

Het nieuwe rapport toont gegevens over ruim 83.000 klinische ongevalpatiënten. Voor het eerst worden de resultaten getoond van de uitgebreide LTR dataset, inclusief onder meer oorzaak van het ongeval, traumateam opvang, spoedinterventies en 30 dagen mortaliteit. Nieuw is ook dat op regionaal niveau de data over volume, spreiding en uitkomst van (ernstig) gewonde klinische ongevalpatiënten transparant worden gemaakt.


Klik hier voor de landelijke LTR rapportage 2010-2014Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer