Actueel

LTR Symposium 2 december 2015

16 oktober 2015
LTR Symposium 2 december 2015
De patiënt op de juiste plaats op het juiste moment?
De elf traumazorgnetwerken hebben afspraken gemaakt
waar de ongevalpatiënt het beste kan worden behandeld. De traumacentra met uitgebreide faciliteiten en expertise
behandelen bij voorkeur de ruim 5.000 ernstig gewonde
patiënten. De veel grotere groep patiënten met nietlevensbedreigende
ongevalletsels kunnen veelal dichterbij, in
regionale ziekenhuizen, worden opgevangen.

De landelijke traumaregistratie (LTR) registreert jaarlijks gegevens
over circa 80.000 opgenomen ongevalpatiënten en maakt zichtbaar
wie waar wordt behandeld en wat de uitkomst is van de geboden zorg.
LTR gegevens hebben eerder regionale variatie en verbeterpotentieel
laten zien voor de mate van concentratie van behandeling van ernstig
gewonden in de traumacentra.


De patiënt op het juiste moment op de juiste plaats? is het thema van
het LTR symposium op 2 december 2015. Er is aandacht voor de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute (trauma)zorg in
Nederland en de totstandkoming van kwaliteitsindicatoren voor de
acute (trauma)zorg. De belangrijke rol van de ambulancezorg en
specifiek de prehospitale besluitvorming worden besproken. Ook
regionale verdiepingsonderzoeken op traumaregistratiegegevens
met aandacht voor triage en de patiëntuitkomsten komen aan bod.
De meest recente landelijke cijfers over de spreiding van de opvang
van de klinische ongevalpatiënten en doorontwikkeling van de LTR
uitkomstevaluatie worden gepresenteerd. Afgesloten wordt met
speerpunten voor de LTR voor 2016 en het overhandigen van het landelijke jaarrapport.

Meer informatie en het programma klik hier


Direct aanmelden 
Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer