Actueel

LTR-symposium: regionaal werken binnen landelijke kaders

17 oktober 2018
LTR-symposium: regionaal werken binnen landelijke kaders
Op woensdag 3 oktober 2018 kwamen ruim 140 geïnteresseerden in de Jaarbeurs Utrecht bijeen voor het symposium landelijke traumaregistratie. Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd door het LNAZ, de vereniging van elf regionale traumacentra.

Tijdens het symposium werden de meest recente inzichten uit de landelijke traumaregistratie (LTR) gedeeld. Er is stilgestaan bij landelijke ontwikkelingen zoals het belang van een goede triage bij traumapatiënten. Daarna lieten de verschillende regio’s zien hoe zij specifiek invulling geven aan de organisatie van traumazorg. Het werd duidelijk dat de regio’s verschillen op het gebied van geografie, zorgvraag en aanbod. Dit vraagt om (regionaal) maatwerk in de zorgverlening aan traumapatiënten. Het doel is in iedere regio goede en toegankelijke zorg te bieden voor de ongevalpatiënt. De traumaregistratie laat zien dat de uitkomst van de traumazorg, gemeten op basis van de ziekenhuismortaliteit, over het algemeen goed is. Het verbreden van de uitkomstmeting naar het meten van restinvaliditeit is een wenselijke volgende stap in de doorontwikkeling van de LTR.


Ernstig gewonden moeten in het ziekenhuis terecht komen dat de juiste faciliteiten en expertise in huis heeft. Uit de cijfers blijkt dat dit beter kan. Verbeteringen aan het instrument om ernstig gewonden op straat te classificeren (de triage), aanvullende educatie en helikoptertransport werden benoemd als factoren die kunnen bijdragen aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast blijft goede afstemming, communicatie en samenwerking tussen ketenpartners, zowel professionals als bestuurders, een vereiste.

 uitreiking jaarrapport

Tijdens het symposium reikte dagvoorzitter Ernst Kuipers het LTR-jaarrapport uit aan Marije Beens, directeur/pDG Curatieve Zorg van VWS. Mevrouw Beens complimenteerde de aanwezigen voor het werk dat verricht wordt in de traumaregistratie en de inzichten die het biedt. Ze benoemde het belang van de evaluatie of de patiënt op de juiste plaats wordt behandeld. Dit sluit aan bij de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. Ze riep iedereen op om, ondanks alle drukte, vooral met elkaar in gesprek te blijven en kennis te delen, zowel regionaal als op landelijk niveau.


Klik hier voor het rapport Landelijke traumaregistratie 2013 - 2017Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer