Actueel

Mark Kramer voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

9 maart 2022


PERSBERICHT

Prof. dr. Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC, wordt de nieuwe voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De Algemene Ledenvergadering van LNAZ benoemde hem als opvolger van Ernst Kuipers. Samen met Ina Kuper, bestuurder van het Isala-ziekenhuis, vormt Kramer het Dagelijks Bestuur van LNAZ/LCPS. Kramer, van origine internist, is sinds 2018 voorzitter van de ROAZ-regio’s Noord-Holland/Flevoland. Als voorzitter van LNAZ is hij ook voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).


Mark Kramer - Voorzitter LNAZ

Voortbouwen op fundament

Volgens Kramer is dit het moment om de goede ontwikkelingen die tijdens de coronapandemie in gang zijn gezet verder uit te bouwen: “Door de pandemie zijn huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en ambulancediensten nauwer gaan samenwerken. Dat geldt ook voor de ROAZ-regio’s onderling, die cijfers zijn gaan delen en monitoren. Het LCPS is op nationaal niveau de zorgdruk gaan verdelen, zodat de zorg overal zo goed mogelijk door kon gaan. Daar is vertrouwen voor nodig. Door COVID ligt er nu een mooi fundament waar we op door kunnen bouwen om de acute zorg in de toekomst goed toegankelijk te houden.”


Meer dan alleen ziekenhuizen

Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voelt Kramer de verantwoordelijkheid om mee te denken over het toekomstbestendig maken van de (acute) zorg in Nederland. Kramer: “We staan voor een moeilijke opgave: de zorgvraag gaat toenemen terwijl we kampen met personeelstekorten. De acute zorg moet dus slimmer worden ingericht zodat we kwaliteit en toegankelijkheid behouden. Daarbij vind ik het essentieel dat we naar de hele zorgketen kijken, en hoe we met elkaar acute zorg beter kunnen organiseren. Dan heb je het ook over monitoring van capaciteit, het inzetten op digitalisering, zorgcoördinatie, spreiding en zorgconcentratie.”


Na zijn studie specialiseerde Kramer zich tot internist-hematoloog. Van 2002 tot en met 2005 was hij voorzitter van de Nederlands Internisten Vereniging; in 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde bij de Vrije Universiteit en werd hij hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde VUmc, waar hij in 2016 toetrad tot de Raad van Bestuur. Sinds de bestuurlijke fusie van de Amsterdamse academische ziekenhuizen tot Amsterdam UMC (juni 2018) is hij ook voorzitter van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland.

 

Meer informatie over dit persbericht?

Neem contact op met Yvette Hoogerwerf (06-15 01 15 82) of Frank van den Bosch (020 – 566 2421 of 020 – 444 3444) of stuur een e-mail naar persvoorlichtinglnaz@lnaz.nl.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer