Actueel

Opschalingsplan COVID-19

30 juni 2020
LNAZ: flexibele uitbreiding tot 1.700 IC-bedden en 1.300 klinische covid-bedden ontziet reguliere zorg bij nieuwe covid-19-uitbraak

Monitoring, personeel en capaciteit kernpunten om nieuwe golf het hoofd te bieden: personeel grootste uitdaging

30 juni 2020 - De overheid moet een landelijk dekkend dashboard realiseren voor vroege signalering van coronabesmettingen en covid-19. Dit is nodig om een nieuwe covid-19-uitbraak tijdig te signaleren en in te dammen, en daarmee de zorgvraag in ziekenhuizen te beperken. Ziekenhuizen wordt gevraagd de gezamenlijke ic-capaciteit structureel te verhogen tot 1.350 bedden en flexibel tot 1.700. Daarnaast moet het aantal beschikbare klinische bedden voor covid-19-patiënten 1.300 gaan bedragen. Uitgangspunt is dat de reguliere zorg doorgang kan vinden.


Dit zijn enkele van de 26 aanbevelingen uit het plan van aanpak dat Ernst Kuipers namens het Landelijk Netwerk Acute Zorg vandaag heeft aangeboden aan minister van Medische Zorg en Sport Martin van Rijn.

Het Opschalingsplan covid-19 kwam tot stand onder voorzitterschap van Jos Aartsen (ex-voorzitter RvB UMCG) in samenwerking met onder meer Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en Ambulancezorg Nederland (AZN).


Bijzondere aandacht moet er komen voor het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerde ic-verpleegkundigen. Dat is noodzakelijk om op korte termijn structurele en flexibele opschaling te realiseren. Dit vraagt om onder andere passende arbeidsvoorwaarden en loopbaanpaden. Daarnaast is het opleiden en trainen noodzakelijk van extra personeel dat al in de zorg werkt. Om ook in de toekomst te zorgen voor een goede spreiding van covid-patiënten, moet het in februari 2020 opgezette Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bestendigd worden en een definitieve huisvesting krijgen.

Alle betrokken partijen zijn zich bewust van het grote maatschappelijke belang om tot oplossingen te komen die voorzien in de opvang van een tweede golf covid-patiënten naast de continuering van de reguliere zorg. Daarbij moet gelijktijdig rekening worden gehouden met de draagkracht van het zorgpersoneel.


Minister Martin van Rijn: ‘De coronacrisis heeft laten zien dat de zorg in Nederland snel kan opschalen. Hier heb ik veel respect voor. Nu moeten we kijken hoe we de IC-capaciteit structureel kunnen vergroten. Ik heb veel waardering voor de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen de afgelopen maanden. Ook bij het opstellen van dit plan. Hiermee kunnen we ons voorbereiden op een eventuele tweede golf maar ook op andere pandemieën of een heftig griepseizoen. Dat is geen makkelijke opgave maar wel belangrijk om te doen.’

Voorzitter LNAZ Ernst Kuipers: ‘Dank aan alle betrokkenen die in heel korte tijd een majeure prestatie hebben geleverd. Door hun inzet ligt hier een belangrijk rapport dat erin voorziet dat we een mogelijke tweede covid-golf kunnen opvangen naast de reguliere zorg.’


Bijlage Handboek gebruik Duitse capaciteit
Bijlage Handreiking opleiding bij Opschalingsplan COVID-19      


Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting van het Erasmus MC:

  • 010 - 703 32 89 en/of pers.lcps@erasmusmc.nl
  • Buiten kantoortijden: 010 - 704 0 704
  • Mariël Croon: 06 – 50 19 04 01 of Jochem van Laar: 06 – 44 36 15 17


Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer