Actueel

Opschalingsplan COVID-19 geactualiseerd

2 november 2021
Het Opschalingsplan COVID-19 van 30 juni 2020 is geactualiseerd. In deze geactualiseerde versie staat beschreven hoe de acute zorg in Nederland de komende maanden op een verantwoorde manier kan opschalen. Onderdeel van het plan is het opschalen tot 1350 IC-bedden als dit nodig is. Met dit geactualiseerde plan bereiden we ons voor op een winterseizoen met meer patiënten die zorg nodig hebben, zoals coronapatiënten. 

De actualisering werd gedaan op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in nauwe samenwerking met betrokken zorgpartijen. Het opschalingsplan is vastgesteld door de voorzitters van de 11 ROAZ-zorgregio’s, verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met de leerpunten van de afgelopen periode en de vooruitzichten voor dit najaar. Deze inzichten zijn vastgelegd in het document ‘Terugkijken en vooruitblikken op COVID-19’. Dit document en het ‘Opschalingsplan COVID-19’ zijn met een toelichtende brief door de voorzitter van het LNAZ aangeboden aan VWS.

Gezamenlijk plan
Het geactualiseerde Opschalingsplan COVID-19 is geschreven in nauwe samenwerking met verschillende zorgorganisaties zoals Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionaal Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ’en). Ook is het plan afgestemd met de huisartsenzorg, de VVT-sector, de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), GGD GHOR Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer