Actueel

Plan van aanpak voor verkenning co÷rdinatie van acute zorg

4 oktober 2022
Plan van aanpak voor verkenning coördinatie van acute zorg      

ActiZ, AZN, InEen, LNAZ en ZN gaan mogelijkheden uitwerken voor coördinatie van acute zorg. Door betere samenwerking met partijen in de regio moet deze zorg ook in de toekomst beschikbaar blijven voor iedereen die dat nodig heeft. De minister van VWS heeft de koepels hiervoor om advies gevraagd. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. In dit plan is afgesproken dat verschillende opties worden verkend en de voor- en nadelen daarvan in kaart worden gebracht. Zij vragen hiervoor ook de visie van andere betrokken partijen, waaronder beroeps- en brancheverenigingen en de patiëntenfederatie.

De zorgvraag stijgt als gevolg van vergrijzing, specialisatie en extramuralisering van de zorg. Tegelijkertijd neemt de krapte aan zorgpersoneel toe. De burger, zorgprofessional en acute zorgketen ervaren hierdoor knelpunten in het zorgproces die de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk zetten. Zorgcoördinatie moet bijdragen aan betere samenwerking binnen de acute zorgketen, zodat patiënten de juiste acute zorg op de juiste plek krijgen en beschikbare capaciteit efficiënt gebruikt wordt.

De minister gebruikt het advies van de vijf partijen (ActiZ, Ambulancezorg Nederland, InEen, Landelijke Netwerk Acute Zorg en Zorgverzekeraars Nederland) om een besluit te nemen over de inrichting van zorgcoördinatie.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer