Actueel

Publicatie van het LTR-rapport 2016-2020

16 november 2021
Met groot genoegen publiceert het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het Landelijke Traumaregistratie-rapport 2016-2020. Voor de COVID-pandemie werd het rapport uitgereikt tijdens het jaarlijkse traumazorgsymposium. Deze gaat echter ook dit jaar niet door. Daarom willen we u graag digitaal in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van dit rapport.

Het jaar 2020 was door de COVID-pandemie een uitdagend jaar voor de gehele samenleving. Ook heeft het de zorg op zijn kop gezet. Het effect van COVID-19 is terug te zien in de cijfers in het voorliggende rapport. Zo toont het rapport bijvoorbeeld dat het totaal aantal opgenomen patiënten met letsel (fors) lager is dan in voorgaande jaren. Dit terwijl het aantal ernstig gewonden opgenomen wegens letsel min of meer stabiel is gebleven. Het rapport laat tevens zien dat de concentratie van zorg voor de meest ernstig gewonden in Nederland niet aan de nagestreefde normering voldoet. Ondanks het feit dat over de jaren heen langzaam de cijfers verbeteren, blijkt dat nog steeds het gewenste niveau niet wordt gehaald.

Alle elf traumacentra hebben binnen hun eigen regio de coördinatie van de data aanlevering georganiseerd vanuit alle betrokken organisaties (ziekenhuizen, regionale ambulancevoorziening (RAV) en medisch mobiele teams (MMT’s). Data over onder meer de oorzaak van het ongeval, opvang door een traumateam, spoedinterventies en 30 dagen mortaliteit, maar ook over het volume, de spreiding en uitkomst van (ernstig) gewonde klinische patiënten met letsel. Tezamen geeft dit een duidelijk beeld van de huidige stand van de traumazorg in Nederland én biedt het handvatten om de zorg voor deze patiëntencategorie verder te verbeteren.

Een papieren exemplaar van het rapport is per post naar de leden van het netwerk en de ketenpartners gestuurd. Voor het digitale rapport kunt u op onderstaande link klikken of naar Downloads onderaan deze pagina gaan, waar u ook eerdere edities van het LTR-rapport kunt vinden.

Download hier het LTR-rapport 2016 - 2020
Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer