Actueel

Publicatie van het rapport Landelijke Traumaregistratie 2018 - 2022

2 november 2023
Publicatie van het rapport Landelijke Traumaregistratie 2018 - 2022
Jaarlijks worden zo’n 75.000 patiënten acuut opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen vanwege een ongeval waarbij een trauma ofwel letsel is opgelopen. Van al deze opgenomen patiënten worden de aard en ernst van het letsel en de uitkomst van zorg geregistreerd en verzameld in de Landelijke Traumaregistratie (LTR). De LTR is een nationale kwaliteitsregistratie die is opgezet door de 11 traumacentra in Nederland die zijn verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De registratie die sinds 2007 bestaat speelt een essentiële rol in het monitoren en verbeteren van de traumazorg in Nederland. Vandaag publiceert het LNAZ het LTR-rapport voor de jaren 2018 - 2022 met daarin de belangrijkste prestaties, trends, patronen en ontwikkelingen binnen de traumazorg van de afgelopen vijf jaar.

Er zijn veel zorgorganisaties betrokken bij deze registratie, mede omdat een traumapatiënt vaak in aanraking komt met meerdere zorgverleners: traumacentra, regionale ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en Mobiel Medische Teams (MMT’s). De traumacentra zijn ieder in hun eigen regio verantwoordelijk voor de coördinatie van de LTR data-aanlevering. Hieronder lichten we de belangrijkste cijfers uit het LTR-jaarrapport over de periode van 2018 - 2022 toe.

Het totaal aantal opgenomen traumapatiënten in Nederland is gestegen van 72.437 in 2021 naar 74.511 in 2022. Deze toename van 3% zien we zowel in de traumacentra als in de regionale ziekenhuizen.​ Het aantal geregistreerde patiënten met letsel is daarmee nog wel lager dan in de jaren 2018 en 2019, maar het lijkt erop dat de daling van het aantal patiënten met letsel ten tijde van de covid-jaren (2020 en 2021) is gekeerd.

Voor multitraumapatiënten ofwel ernstig gewonde patiënten stijgt het volume in 2022 sterker, namelijk met 15% ten opzichte van 2021. De stijging in het aantal fietsongevallen lijkt hiervoor een verklaring te zijn. Ook voor multitraumapatiënten is de toename in traumacentra en regionale ziekenhuizen vergelijkbaar.​

De toename van het aantal traumapatiënten zien we met name in de categorieën voor patiënten met een hogere letselernst. In de laagste letselernst-categorie zien we een afname. Wanneer we naar de uitkomst van zorg kijken, valt op dat in 2022 een groter deel van de patiënten ernstig of licht invalide blijft ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal patiënten met goed herstel neemt af. Er is nader onderzoek nodig om bovenstaande ontwikkelingen te kunnen duiden. Daarbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de relatie tussen het aantal (multi)traumapatiënten en leeftijd, letselernst, letseloorzaak en uitkomst. Wij adviseren daarom de cijfers voorlopig met voorzichtigheid en nuance te interpreteren.

Tot slot wordt, overeenkomstig met vorige jaren, 69% van de ernstig gewonde patiënten in Nederland direct gepresenteerd in een level-1 traumacentrum, met een variatie van 49% - 88% tussen regio’s. Daarmee wordt nog niet voldaan aan de 90% norm zoals opgenomen in de IZA-afspraken van september 2022. De volumenorm uit het IZA, die stelt dat een level-1 traumacentrum jaarlijks meer dan 240 ernstig gewonde patiënten opvangt, wordt in 2022 door 9 van de 13 traumacentra gehaald. De komende periode wordt in lijn met de aanbevelingen van het Zorginstituut ingezet op het realiseren van de afspraken. Het digitale LTR-jaarrapport kunt u vinden door op onderstaande link te klikken of naar Downloads onderaan deze pagina te gaan, waar u ook eerdere edities van het LTR-jaarrapport kunt vinden.

Download hier het rapport Landelijke Traumaregistratie 2018 - 2022.Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer