Actueel

ROAZ-beelden gepubliceerd

6 juli 2023
De kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg staan onder druk. Om met de beperkt beschikbare mensen en middelen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen, is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat de Regionaal Overleg Acute Zorg regio’s (ROAZ-regio’s) een ROAZ-beeld en ROAZ-plan opstellen.

Het doel van het ROAZ-beeld is het identificeren van de ontwikkelingen in de regionale zorgvraag en het zorgaanbod en de knelpunten in toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van acute zorg. Deze ROAZ-beelden zijn opgesteld in het eerste half jaar 2023.


De ROAZ-beelden zijn gepubliceerd op de website dejuistezorgopdejuisteplek. Op deze website zijn naast de ROAZ-beelden over de acute zorg ook de regiobeelden te vinden.


Nu de ROAZ-beelden zijn opgeleverd, aan de regio’s aan de slag met het maken van het ROAZ-plan. Dit plan beschrijft de belangrijkste opgaven in de regio en het plan van aanpak. Deze plannen worden eind van dit jaar afgerond. Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer