Actueel

Spoedzorg krijgt impuls dankzij nieuw kwaliteitskader

23 april 2019
In belang van patiënten de kwaliteit in de spoedzorg verder verbeteren. Dat is waar AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, Patiëntenfederatie, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. In april is door deze partijen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Het richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het kwaliteitskader benoemt hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden.

Het kwaliteitskader stelt onder andere eisen aan de beschikbaarheid van menskracht en  informatieoverdracht. Dit met het doel om de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te geven. Het bevat nieuwe normen en bundelt bestaande normen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen; melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom. De komende periode zal gewerkt worden aan de implementatie van de normen uit het kader. Het landelijke kwaliteitskader moet er voor zorgen dat partijen op lokaal en regionaal niveau beter gaan samenwerken. Zo streven partijen er naar om 24/7 inzichtelijk te maken op welke SEH en in welk ziekenhuis voldoende opnamecapaciteit is en welke ziekenhuizen in de regio specifieke competenties en/of faciliteiten bieden voor bepaalde ziektebeelden.


Download Kwaliteitskader SpoedzorgketenTerug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer