Actueel

LNAZ viert op 22 november twintigjarig bestaan traumacentra

27 september 2019
Dit jaar bestaan de traumacentra twintig jaar. Dit vieren we graag met u op 22 november in Utrecht.

Regionalisering van zorg en het samenwerken in netwerkverband staat
hoog op de beleidsagenda. De traumazorg in Nederland is voorloper
op dit gebied en is al langere tijd regionaal georganiseerd. De 11
door VWS aangewezen traumacentra spelen hierin een belangrijke
coördinerende rol. Samen met hun ketenpartners hebben zij 11 regionale
traumazorgnetwerken gerealiseerd. De netwerken zetten zich in voor zo
optimaal mogelijke zorg voor ongevalpatiënten. Zij meten en evalueren
deze zorg met behulp van de traumaregistratie. Ook op landelijk niveau
zorgen de traumacentra voor het delen van kennis en geven zij mede
richting aan de koers.


Implementatie en evaluatie van traumasystemen in Noord- en West-
Europa | 13:00-17:00
Vooraanstaande internationale sprekers zijn uitgenodigd hun visie
te geven op de implementatie en verdere ontwikkeling van regionale
traumasystemen. Elk land heeft haar eigen uitdagingen voor wat
betreft geografie, zorgvraag en zorgaanbod. Ook het Nederlandse
traumasysteem wordt onder de loep genomen. Het symposium is erop
gericht van elkaar te leren: op welke manier kan de ongevalpatiënt zo
optimaal mogelijke zorg ontvangen?


Inzichten traumaregistratie | 09:30-12:00
Voorafgaand aan het symposium organiseren we in de ochtend een
bijeenkomst specifiek gericht op het delen en bediscussiëren van
inzichten uit traumaregistratieonderzoek. Sprekers van verschillende traumazorgnetwerken presenteren hun
onderzoeken.


Download hier het volledige programma.


buttonaanmelden

Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer