OTO

Deelnemers

OTO-stimuleringsmiddelen moeten op een gestructureerde en doelgerichte wijze worden besteed. Hiervoor werkt het acute zorgnetwerk samen met ziekenhuizen, GHOR-bureaus, huisartsen(posten), GGD-organisaties en ambulancediensten. Deze organisaties ontwikkelen samen een regionale risicoanalyse, het meerjaren OTO-beleidsplan en OTO-jaarplannen. Deze plannen bepalen waar, waarvoor en hoe de OTO-stimuleringsgelden binnen de regio worden ingezet. De partijen die het OTO-convenant hebben ondertekend, streven bij de inzet van de OTO-stimuleringsmiddelen naar kwaliteit van de voorbereiding van de zorginstelling en het borgen van kennis en vaardigheden die worden opgedaan in. Informatie- en kennisuitwisseling tussen de verschillende regio’s is daarbij van belang.


Landelijke projectleiding

Het bureau LNAZ geeft vorm en inhoud aan de landelijke samenhang. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de OTO-coördinator van het regionale acute zorgnetwerk of het bureau LNAZ.


colofon     |     disclaimer