OTO

OTO Kennisportaal en OTO Toolkit

OTO Kennisportaal ‘Vakbekwaam voor Opgeschaalde Zorg’
Het OTO Kennisportaal deelt kennis en relevante informatie over het OTO-programma. Het portaal biedt toegang tot een gevarieerd aanbod aan informatie aan alle mensen die betrokken zijn bij de crisisbeheersing in de zorg. Zorginstellingen en professionals in de witte kolom worden opgeroepen het portaal te gebruiken om ervaringen, plannen en bijvoorbeeld evaluaties te delen met anderen.


Het OTO Kennisportaal biedt:

  • actueel nieuws over OTO gerelateerde onderwerpen;
  • informatie over wisselende centrale OTO-thema’s;
  • overzichtvan opleidingen en trainingen;
  • overzichtvan audiovisuele middelen;
  • projecten rondom specifieke OTO-onderwerpen:
  • agenda met relevante bijeenkomsten.


OTO Toolkit
Zorginstellingen zijn actief met de organisatie van een groot aantal OTO-activiteiten. Ter ondersteuning van deze instellingen is de landelijke OTO Toolkit ontwikkeld, toegankelijk via het OTO Kennisportaal. De OTO Toolkit biedt hulpmiddelen voor het ontwikkelen en inrichten van OTO-activiteiten zoals:

  • handreiking Leidraad crisisorganisatie in zorginstellingen;
  • kwalificatieprofielen voor sleutelfunctionarissen;
  • het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO;
  • de online Zelfevaluatie.

colofon     |     disclaimer