Actueel

Publicatie Factsheet Verkeersgewonden

18 juni 2024


Vandaag publiceert het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) een factsheet over Verkeersgewonden, gebaseerd op data uit de Landelijke Traumaregistratie (LTR) van 2022.


De LTR bevat gegevens van alle ongevalspatiënten die als gevolg van hun letsel in een ziekenhuis in Nederland acuut zijn opgenomen. Van de in totaal bijna 75.000 opgenomen patiënten had bijna een kwart te maken met een verkeersongeval. Genoeg reden om deze groep eens uit te lichten.


De factsheet laat helaas een zorgelijke stijging van het aantal opgenomen verkeersgewonden zien. Opvallend is dat veruit de meeste, en steeds meer, verkeersongevallen plaatsvinden op de fiets. De grootste groep patiënten die ernstig gewond raakt na een fietsongeval betreft patiënten vanaf 50 jaar, maar de grootste stijging is te zien bij fietsongelukken onder 20-29 jarigen. Deze cijfers uit de LTR bevestigen de signalen die in campagnes vanuit de zorg en andere publiciteit zijn geuit.


Traumachirurgen en al hun ketenpartners zetten zich dagelijks hard in om de zorg voor deze ongevalspatiënten goed te organiseren en daar met elkaar invulling aan te geven, maar we zien natuurlijk liever dat deze patiënten niet (in zulke getalen) in het ziekenhuis terecht komen.


Daarom sturen het LNAZ en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) bij de factsheet ook een open brief aan het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om dit signaal te delen. Wij vragen daarmee aandacht voor de persoonlijke en maatschappelijke impact van letsel opgelopen door een ongeval, alsook voor het belang om het voorkomen van letsel door verkeersongevallen op de preventieagenda te zetten.


Open Brief aan VWS m.b.t. Verkeersgewonden 

LTR Factsheet Verkeersgewonden 2022
Terug naar nieuwsoverzicht

colofon     |     disclaimer