LNAZ

Bureau LNAZ

Het bureau LNAZ is het ondersteunend bureau van de vereniging LNAZ. Het bureau ondersteunt en behartigt de belangen. Dit doet zij samen met professionals uit het werkveld. Ook stimuleert het bureau LNAZ in deze gezamenlijkheid de kennisontwikkeling en het kwaliteitsbeleid op het gebied van acute zorg. Het bureau is gevestigd in Zeist.


Het bureau LNAZ bestaat uit 8 medewerkers:

Arold Reusken, hoofd bureau

Coriën Vugts, landelijk coördinator antibioticaresistentie
Erna Krusemann, beleidsadviseur en onderzoeker traumazorg

Carola Dominicus, managementassistente
Vera van de Beek, beleidsadviseur

Janneke Bootsma, beleidsadviseur OTO

Robin Schipper, beleidsadviseur LPZ

Djieuwke Verseput, beleidsadviseur Acute Zorg
colofon     |     disclaimer