Trauma

Taken Trauma

Traumacentra spelen een hoofdrol in het samenwerkingsverband tussen hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij de acute zorg. Ze maken afspraken over samenwerking met alle partijen die een rol vervullen bij de hulp aan ongevalsslachtoffers en zorgen voor een optimaal ingericht traumazorgnetwerk.


De regiefunctie van het traumacentrum houdt onder meer in dat het traumacentrum:

  • 24 uur per dag een groot aantal specialismen beschikbaar heeft om zwaargewonde patiënten optimale zorg te geven.
  • Een traumazorgnetwerk ontwikkelt door samenwerkingsafspraken te maken met alle ketenpartners die binnen de regio een rol spelen bij de hulpverlening aan ongevalslachtoffers. Specifieke aandacht is er voor de toewijzing van patiënten aan de juiste ziekenhuizen, afhankelijk van de letselernst van de patiënt.
  • Protocollen en behandelprocedures van de verschillende disciplines op elkaar afstemt.
  • Voorziet in een regionale traumaregistratie van ongevalslachtoffers.
  • Kwaliteitscriteria ontwikkelt waarmee de kwaliteit van de traumazorg meetbaar is. Hiervoor maken ze ook gebruik van inzichten uit de traumaregistratie.
  • Afspraken maakt met ziekenhuizen over beschikbare capaciteit.
  • Met GHOR-bureau’s in de regio contact heeft over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
  • Afspraken maakt met meldkamers en ambulancevoorzieningen over de inzet van het Mobiel Medisch Team. 

colofon     |     disclaimer