Trauma

MMT-zorg (Mobiel Medisch Team)

Bij patiënten met acuut levensgevaar en als de ambulancebemanning extra hulp bij de behandeling nodig heeft, kan de inzet van een Mobiel Medisch Team (MMT) nodig zijn. Dit team biedt direct specialistische zorg op de plaats van een incident. Het MMT bestaat uit een arts (anesthesioloog of chirurg), een chauffeur of piloot en een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij zijn – naast hun reguliere opleiding - opgeleid voor het verlenen van prehospitale spoedeisende medische hulp en zijn ervaren in het werken onder moeilijke omstandigheden.


Aanvulling reguliere ambulancezorg
De aanwezigheid van een medisch specialist maakt de zorg van een Mobiel Medisch Team (MMT) een aanvulling op de reguliere ambulancezorg en overige hulpverleningsdiensten. Door het verlenen van zorg op de plaats van een incident start de behandeling door de arts al voordat de patiënt in het ziekenhuis komt.


Helikopter en MMT-bus
Nederland heeft vier MMT’s dag en nacht paraat: in Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Nijmegen, daarnaast zijn er twee beschikbare MMT's in Utrecht en Enschede. De vier teams die dag en nacht paraat zijn beschikken ieder over een helikopter (Lifeliner) en een MMT-bus. Vervoer van patiënten vindt in het algemeen plaats met de ambulance, al dan niet begeleid door de meerijdende MMT-arts, maar wanneer bijvoorbeeld de tijdwinst cruciaal kan zijn voor de behandeling van de patiënt, wordt de helikopter ingezet. Ook op de Waddeneilanden of in Zeeland wordt vaak gekozen voor patiëntentransport per helikopter. Kan de helikopter niet vliegen, bijvoorbeeld door slecht weer, dan verplaatst het team zich met de MMT-bus. De bus wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld een dichtbebouwde binnenstad waar de helikopter niet kan landen. De helikopter en MMT-bus zijn primair bedoeld voor het vervoer van het Mobiel Medisch Team.


Inzetgebieden MMT's
Onderstaande kaart toont de inzetgebieden van de vier Nederlandse traumahelikopters. In Zeeuws Vlaanderen en de gebieden die gemarkeerd worden door een stippellijn vindt overdag de inzet plaats door Duitse of Belgische traumaheli's.Deze buitenlandse heli's zijn een back-up voor de lifeliner 2. Traumahelikopters vliegen ook buiten hun eigen inzetgebied om een ander MMT te vervangen.


 


colofon     |     disclaimer