Acute zorg

Taken ROAZ

Op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft het ROAZ een aantal concrete taken op de agenda staan:


  1. Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio:
    • wie levert welke zorg?
    • inzicht in de behandelcapaciteit van iedere zorgaanbieder.
    • Welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor aansluiting acute zorg?
  2. Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod cq de bereikbaarheid.
  3. Afstemming van activiteiten tussen aanbieders en zorg.
  4. Afstemming over voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

colofon     |     disclaimer