Acute zorg

Werken aan optimale bereikbaarheid acute zorg

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) werken zorgaanbieders aan voldoende bereikbaarheid van acute zorg. Samen moeten zij ervoor zorgen dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt. Om de toegankelijkheid van acute zorg meer in beeld te krijgen, ontwikkelde het LNAZ samen met de elf acute zorgnetwerken de Landelijke Acute Zorgkaart (LAZK). Inmiddels gebruiken de zorgnetwerken deze kaart als hulpmiddel - een eerste indicatie - voor scenarioberekening bij een wijziging in het acuut zorgaanbod.


Regio’s en zorgaanbieders in beeld

De LAZK - een digitale landkaart - is een instrument met verschillende functionaliteiten die de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorgaanbieders inzichtelijk maakt. De kaart is te verdelen in vijf regiotypen: provincies, RAV-regio’s, ROAZ-regio’s, veiligheidsregio’s en GGZ-regio's. De kaart biedt informatie over zeven typen zorgaanbieders: ambulanceposten, GGD, GGZ, huisartsenposten, mobiel medische teams, verloskundige praktijken en ziekenhuislocaties.


Bereikbaarheid zorgaanbieders

De bereikbaarheid van de verschillende zorgaanbieders wordt uitgedrukt in dekkingsgebieden. De kaart toont binnen welke tijd een instelling bereikt kan worden of waar een zorgaanbieder kan komen binnen een bepaalde tijd (bij bijvoorbeeld ambulance). 


Dekkingspercentage

Dankzij de keuze voor verschillende zorgaanbieders en reistijden geeft de kaart inzicht in het dekkingspercentage van de regio. Op de kaart wordt dan het gebied getoond in de regio dat binnen een gekozen tijd kan worden bereikt. Zorg houdt echter niet op bij de grens van een regio. Daarom geeft de kaart ook aan welke zorgaanbieders van aangrenzende regio’s voor een aanvullende dekking zorgen. De LAZK brengt zo letterlijk de dekking van acute zorg in kaart en maakt inzichtelijk waar eventuele maatregelen noodzakelijk zijn om acute zorg voor iedereen voldoende bereikbaar te laten zijn.

 

Toegang LAZK via ROAZ-coördinatoren

De ROAZ-coördinator is binnen elk acute zorgnetwerk eigenaar van de LAZK en werkt met de kaart. Zorgaanbieders binnen de regio’s kunnen analyseverzoeken aan hen voorleggen. 


colofon     |     disclaimer