Acute zorg

Landelijk Platform ZorgcoŲrdinatie

Het Landelijk Platform ZorgcoŲrdinatie (LPZ) maakt de capaciteit van ziekenhuizen in Nederland realtime inzichtelijk. De applicatie is gekoppeld aan het elektronisch patiŽntendossier in het ziekenhuis en haalt hier elke 5 minuten data uit op. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om patiŽntgegevens maar om capaciteitgegevens. LPZ heeft drie grote functionaliteiten: Covid-capaciteit, klinische capaciteit en de beschikbaarheid van de spoedeisende hulp (SEH). Beschikbare capaciteit wordt in een dashboard weergegeven. Hierdoor kunnen patiŽnten beter gespreid worden tussen de ziekenhuizen in tijden van crisis en wordt de schaarse capaciteit van de acute zorgketen beter benut.

Covidcapaciteit

Het LPZ geeft inzicht in de covidcapaciteit van het ziekenhuis. De beschikbare bedden op zowel de IC als de kliniek met betrekking tot Covid worden in deze functionaliteit inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de patiŽnten aantallen weergeven. Ziekenhuizen kunnen via LPZ de gehele RCPS/LCPS uitvraag ten behoeve van de covidcapaciteit en patiŽnten aantallen aanleveren, ter vervanging van de huidige handmatige Excel aanlevering.

Klinische capaciteit

Ook de beschikbare acute beddencapaciteit van de kliniek kan real-time inzichtelijk worden gemaakt. LPZ maakt bijvoorbeeld inzichtelijk waar het laatste stroke-unit bed in de regio beschikbaar is.

Beschikbaarheid spoedeisende hulp

Een ziekenhuis kan aangeven of de SEH open is of dat er een presentatiestop is. Ook de reden van een eventuele stop kan worden aangegeven. Daarnaast kan het LPZ de drukte op de SEH van het ziekenhuis meten aan de hand van de NEDOCS-score. Ook is er een overzicht van het SEH-proces. Hierbij wordt weergegeven hoeveel patiŽnten er aanwezig zijn op de SEH en hoeveel patiŽnten wachten op triage, de arts of eventuele opname.

Nieuwsgierig naar het gebruik van LPZ? Neem gerust contact op met onze supportafdeling (support@lpz.nu).


colofon     |     disclaimer