Acute zorg

Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) maakt de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland realtime inzichtelijk voor andere LPZ gebruikers.
Beschikbare capaciteit wordt in een dashboard weergegeven. Hierdoor kunnen patiënten beter gespreid worden tussen de ziekenhuizen in tijden van crisis en wordt de schaarse capaciteit van de acute zorgketen beter benut.

De applicatie wordt gevoed vanuit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis, elke 5 minuten wordt deze informatie vanuit het ziekenhuis verzonden naar de applicatie.

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om patiëntgegevens maar om capaciteitsgegevens.


Modules

Het LPZ kent drie modules:

  • COVID - Capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg
  • Spoed - Beschikbaarheid en drukte Spoedeisende hulp
  • Kliniek - Beschikbare klinische capaciteit acute zorg
    • Hieronder valt ook de geboortezorg

 

Covidcapaciteit

Het LPZ geeft inzicht in de Covidcapaciteit van het ziekenhuis. De beschikbare bedden op zowel de IC als de kliniek met betrekking tot Covid worden in deze functionaliteit inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de patiëntenaantallen weergegeven. Ziekenhuizen kunnen via LPZ de gehele RCPS/LCPS uitvraag ten behoeve van de Covidcapaciteit en patiëntenaantallen aanleveren, ter vervanging van de huidige handmatige Excel aanlevering.


Beschikbaarheid spoedeisende hulp

Via het LPZ kan een ziekenhuis de Spoedeisende Hulp (SEH) openstelling delen met ketenpartners binnen en buiten de regio. Naast de openstelling van de SEH-afdeling is er ook de mogelijkheid de openstelling van enkele andere specifieke afdelingen met acute instroom inzichtelijk te maken.

Hierbij wordt ook de reden van de stop/timeout en de verwachte duur gedeeld.

Daarnaast kan het LPZ de drukte op de SEH van het ziekenhuis meten aan de hand van de (m)NEDOCS-score en is er een overzicht van het SEH-proces. Hierbij wordt weergegeven hoeveel patiënten er aanwezig zijn op de SEH en hoeveel patiënten wachten op triage, de arts of eventuele opname. Dit is o.a. ter evaluatie en verbetering van (interne) processen.


Klinische capaciteit

Ook de beschikbare acute beddencapaciteit van de kliniek kan realtime inzichtelijk worden gemaakt. LPZ maakt bijvoorbeeld inzichtelijk waar het laatste stroke-unit bed in de regio beschikbaar is.
Specifiek voor de geboortezorg heeft het LPZ een los dashboard waarop enkel de capaciteit rondom de geboortezorg wordt getoond. Dit dashboard wordt gedeeld met de verloskundige en de wijk welke hiermee inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde.


Nieuwsgierig naar het gebruik van LPZ? Neem gerust contact op met onze supportafdeling (support@lpz.nu) of neem een kijkje op de LPZ-kennisbank.


colofon     |     disclaimer